IT-konsulenter og team klare for oppdrag i hele Norge

IT-konsulenter

og team klare for oppdrag i hele Norge

Ressursene, sertifiseringene og kompetansen du trenger

Skulle vi startet med en kaffe?

Innen

2030

Vil Norden mangle

100 000+

Har du råd til å vente?

Norge vil kunne mangle 40 000+ IT-konsulenter innen 2030. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft er global og økende.

Kompetansen og sertifiseringene du trenger

Datasikkerhet er vår største prioritet og vi er eksperter på personvern

Teknologi & sikkerhet

Eksempler

Rådgivning og prosjektledlse - Strategi - Sårbarhetsanalyse - Penetration testing - Utvikling

Økosystem
Innovasjon
Programvare & utvikling

Eksempler

UI/UX - Design Thinking - Behovsanalyse - Frontend - Backend

Drift & vedlikehold
Teknologi & sikkerhet

Teknologi & sikkerhet

Rådgivning og prosjektledlse - Strategi - Sårbarhetsanalyse - Penetration testing - Utvikling

Økosystem

Økosystem

Microsoft - SAP - ServiceNow - Salesforce - AZURE - AWS

Programvare & utvikling

Programvare & utvikling

UI/UX - Design Thinking - Behovsanalyse - Frontend - Backend

Drift & vedlikehold

Drift & vedlikehold

Network Monitoring - SOC - Application Monitoring - 24/7 Services - Zabbix

Innovasjon

Innovasjon

Blockchain - IoT - AI/ML -Computer Vision - Smart Insight UX/UI - Immersive Experience

Fleksible lØsninger tilpasset ditt behov

Dedikerte og utvidede team gir rask ON/OFF boarding

vi er med deg hele veien

Vi har robuste og langsiktige avtaler med noen av de største IT-selskapene i Europa. Flere av de med nesten 30 års historie.

fra konseptutvikling
til implementering

case studier

Skalerbar RPA-løsning for helseinstitusjon på Nord-Island

Design Thinking: Veien mot prosessforbedring og digital transformasjon for Reykjaviks regjering

Vi er et noRDISK selskap!

Det gjør at vi kjenner den nordiske arbeidskulturen og dine behov like godt som vi kjenner det europeiske konsulentmarkedet.

Våre konsulenter snakker flytende norsk eller engelsk. Vi er erfarne brobyggere og sørger for god onboarding og cultural fit.

Hvorfor osS

God kommunikasjon er nøkkelen til et vellykket prosjekt!

Du får alltid en lokalt tilstedeværende prosjektleder som sørger for at behovsanalysen er godt dokumentert og at alle endringer blir ivaretatt. Kvalitetskontroll, datasikkerhet og personvern er vår høyeste prioritet.

Fleksible løsninger tilpasset ditt behov.

Vi gir deg tilgang til språksterk og høyt kvalifisert IT-kompetanse. Dedikerte og utvidede team gir rask ON/OFF boarding.

Internett er grenseløst

Det er også vår tilgang til kompetanse. Lav operativ risiko - fleksibilitet og skalerbarhet

KONTAKT OSS

KONTAKT
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.